Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

CST- At gøre en forskel

En gruppe på seks borgere med demens har oplevet en forbedring af deres kognitive funktioner ved hjælp af kognitiv stimulationsterapi (CST). Det er resultaterne af et CST- forløb som Daghøjskolen på Vestegnen og Glostrup kommune har gennemført i 2019.
5. februar 2020

At gøre en forskel

Der er mange måder at gøre en forskel på. Under et syv uger langt forløb har demenskonsulenter fra Glostrup kommune i samarbejde med Daghøjskolen på Vestegnen, et tilbud til yngre med demens, hjulpet seks borgere med forskellige demensdiagnoser, to fra Hvidovre kommune og fire fra Glostrup Kommune, til en lettere dagligdag.

Aktiv deltagelse

Gennem forløbet mødtes deltagerne i en gruppe to gange om ugen af en times varighed. Formålet med dannelsen af gruppen var at styrke det sociale fællesskab, og gruppen skulle blandt andet vælge et navn og en fællessang. Gruppen valgte navnet Aktiv-gruppen, og sangen, der blev sunget hver gang de mødtes, var ”Skuld gammelt venskab rejn forgo”.

For at alle deltagerne kunne komme med deres meninger og bidrag til gruppen, arbejdede demenskonsulenterne på at få alle i tale. Fokus var på, at deltagerne ikke skulle komme med facts eller opleve at blive korrigeret, men derimod skulle gruppen opleve, at sessionerne foregik i en sjov, rolig og respektfuld ramme, hvor fællesskaber var det bærende element.

Understøttet af forskningen

Deltagerne oplevede gennem de syv uger en forbedring ved evnen til selv at kunne finde til og fra CST-sessionerne, bedre hukommelse, bedre tro på egne evner og glæde ved at være en del af et fællesskab. Demenskonsulenterne oplevede også, at deltagerne igennem forløbet blev bedre i forhold til orientering og hukommelse. Samtidig fik deltagerne skabt en stærk relation, de kunne bruge til i fællesskab at deltage i andre af kommunens aktiviteter og tilbud.

Effekten af CST-forløbet understøttes af forskningen på området. Den viser, at CST forbedrer de kognitive funktioner, for eksempel de sproglige funktioner, og kan øge livskvaliteten ved at gøre det nemmere at være en del af et socialt fællesskab.

Bag om CST

CST bygger på 18 nøgleprincipper, blandt andet mental stimulation, sproglig stimulation, meninger, nye ideer og associationer, og den anvendes til en gruppe på maksimum otte personer med demens i let til moderat grad og faciliteres af to medarbejdere med viden inden for demensområdet. På nuværende tidspunkt er CST udbredt i 27 lande og i Danmark bliver flere og flere sundhedspersoner undervist i metoden. Samtidig tilbyder kommunerne i stigende grad CST-forløb.

Metoden blev udviklet i 1990'erne af de britiske psykologer Amy Spector og Martin Orell med ønske om at udvikle en terapeutisk metode til mennesker med demens. CST sætter spørgsmåltegn ved den gængse opfattelse af de forskellige demenssygdomme som fremadskridende og uden mulighed for forebyggelse eller bedring. Med CST kan mennesker med demens og deres pårørende finde håb i en ikke medicinsk behandling, som i et stykke tid kan forbedre eller fastholde de kognitive funktioner.