Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

Hvordan bruger vi Cookies?

Når du besøger vores hjemmeside, bliver der lagt en cookie på din computer. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe Internettet med. Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om dig på din computer.

Vi opfordrer dig til at acceptere de cookies vores website anvender, da de hjælper os til at forbedre brugeroplevelsen for dig og mange andre.

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website kan du klikke "nej tak til cookies".

Hvis du ønsker at ændre din beslutning om brug af cookies, kan du klikke ”Slet cookies”.

 

Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker.

Luk
 

Vestegnens Kulturinvesteringsråd

Bag Vestegnens Kulturuge står Vestegnens Kulturinvesteringsråd

Baggrund og Formål

Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) er et samarbejde mellem fem kommuner: Hvidovre, Ishøj, Albertslund, Høje-Taastrup og Vallensbæk. Rådet blev etableret i november 2007, og de respektive kommuner betaler årligt kontingent til rådet svarende til 4 kr. per indbygger.

Det er VKIRs formål at investere kulturen i en udvikling af et fælles Vestegnen gennem et fokuseret og sammenhængende kultursamarbejde, så egnen gøres mere attraktiv for både lokale og udefrakommende og skaber vækst, liv og turisme.

 
Behov for et nyt kulturperspektiv?  

På trods af generel borgertilfredshed, rekreative åndehuller og et relativt rigt og mangfoldigt kulturliv, har Vestegnen et noget tvetydigt omdømme, hvor især sociale problemer og grå kedelig forstadsbeton fylder meget. Det har betydning for fastholdelse og tiltrækning af borgere, for erhvervsudviklingen og for det gode liv i almindelighed.  

Kulturen er en naturlig indgang til at formidle positive fortællinger og oplevelser og møde borgerne i en dialog om den fortsatte udvikling af, hvad det gode liv er. Der findes mange positive fortællinger i de enkelte kommuner og flere frugtbare kultursamarbejder på tværs af kommunerne. Men der mangler et samlet og fælles forum for kulturformidling på Vestegnen, som samtidig fungerer som et udviklingsforum for kreativitet og innovation. 


Vestegnen som ny kulturregion

VKIR godkendte i januar 2012 ”Vestegnen som ny kulturregion”. I juni 2012 blev en projektleder ansat til, i samarbejde med VKIRs sekretariat, at føre bestyrelsens to aktivitetsforslag ud i livet: En kulturkonference og en kulturuge på Vestegnen. Kulturkonferencen fandt sted lørdag den 27. oktober på Arken, Museum for Moderne Kunst og skulle skabe ejerskab, netværk og idéer, som kunne bruges i planlægningen og udførelsen af kulturugen, der fandt sted første gang d. 7. - d. 15. september 2013.


Kreativ innovation    

På kulturkonferencen var Kunstakademiets Designskole (KADK) inviteret med som oplægsholdere for at inspirere og tilskynde til, hvordan kultur og kreativitet kan skabe innovation og til, hvordan kultur kan være med til at skabe reel forandring til et bedre samfund, hvor borgerne er i centrum. KADK arbejder med et designformat, som de kalder for ”kulturlaboratoriet”. Det har sit grundlag i EU og Danmarks innovationsstrategier, hvor design, kultur og kreativitet står centralt. Laboratoriet bygger på opfattelsen af kultur som en kreativ tankegang, hvor resultater skabes i samarbejde med borgerne om problemstillinger, der vedrører dem.

Der blev udarbejdet to evalueringer af kulturkonferencen: en evaluering baseret på feedback fra deltagerne og en evaluering som fokuserede specifikt på konferencens workshopresultater. Evalueringerne viste et behov for nytænkning af kulturlivet og samarbejde på tværs af aktører i kommunerne.

På baggrund af perspektivrapporten, konferenceevalueringerne og kulturlaboratoriets inspirationsgrundlag, er et fireårigt projekt med titlen ”Vestegnen som kulturel og kreativ region” under udvikling i partnerskab med KADK. Projektet er opdelt i et pilotprojekt for 2013 og et projekt for 2014-16.